PARTNER WYDARZENIA

W 2023 roku odbył się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem była WALKA Z SEPSĄ. Dzięki fundacji 100 laboratoriów w Polsce zostało wyposażonych w narzędzia pozwalające skutecznie prowadzić tę walkę! Szybka diagnostyka oraz prawidłowa interpretacja wyników to klucz do właściwego postępowania z pacjentem. Podczas webinaru będziecie mieli Państwo okazję dowiedzieć się więcej na temat mikrobiologii sepsy, nowoczesnych technikach diagnostycznych, a także prawidłowego postępowania terapeutycznego czy tematach związanych z antybiotykoopornością w oparciu o przypadki kliniczne.

Zaproszeni eksperci:

prof. dr hab.

Jadwiga Wójkowska-Mach

dr n. med.

Aneta Guzek

prof. dr hab.

Katarzyna Dzierżanowska- Fangrat

prof. dr hab.

Łukasz Krzych

dr n. med.

Patrycja Leśnik

dr n. med.

Dorota Żabicka

Program webinaru
15 maja 2024, godz. 16:00

16:00 – 16:30

Epidemiologia i mikrobiologia sepsy

prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

16:30 – 17:00

Prawidłowe zasady pobierania krwi na posiew mikrobiologiczny

dr n. med. Aneta Guzek

17:00 – 17:30

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna sepsy

prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska- Fangrat

17:30 – 18:00

Jak przyspieszyć proces terapeutyczny u pacjentów z sepsą. Szybka diagnostyka, leczenie emiryczne i celowane

prof. dr hab. Łukasz Krzych

18:00 – 18:30

Antybiotykooporność oraz wykrywanie genów oporności u pacjentów z sepsą. Omówienie przypadków klinicznych. Jak wykorzystać tę wiedzę

dr n. med. Patrycja Leśnik

18:30 – 19:00

Stosowanie zaleceń EUCAST w rutynowej pracy laboratorium mikrobiologicznego

dr n. med. Dorota Żabicka

19:00 – 19:15

Podsumowanie spotkania

Rejestracja

Rejestracja jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu wydarzeń organizowanych przez MedicaExpert Conference.

UwagaZ uwagi na dużą liczbę zgłoszeń i konieczność ich weryfikacji, rejestracja w dniu wydarzenie po godzinie 12:00 nie gwarantuje uczestnictwa w webinarze