Organizator:

Partner strategiczny

Partnerzy cyklu

Partner strategiczny

Partnerzy cyklu

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Jesteśmy świadkami głęboko idących zmian zarówno w profilaktyce pierwotnej jak i wtórnej raka szyjki macicy w naszym kraju oraz na świecie. W 2023 roku, z kilkunastoletnim opóźnieniem w stosunku do części innych krajów wprowadzono w Polsce populacyjny program szczepień przeciwko HPV. Powinniśmy promować tę niezwykle skuteczną i bezpieczną formę profilaktyki w ginekologii onkologicznej i edukować zarówno nasze pacjentki – matki nastolatków będących grupą docelową dla programu szczepień jak i całe rodziny na temat korzyści płynących ze szczepień.

Zanim jednak za dekadę będziemy w stanie zaobserwować pierwsze wyraźne efekty profilaktyki pierwotnej HPV czyli zmniejszenie zachorowalności na stany przedrakowe i raka szyjki macicy wśród naszych młodych pacjentek wchodzących w wiek badań przesiewowych, czeka nas rewolucja w skriningu raka szyjki macicy w naszym kraju. Dostępna już od pewnego czasu w tzw. skriningu oportunistycznym i coraz szerzej stosowana diagnostyka molekularna HPV HR ma zostać wprowadzona do programu profilaktyki raka szyjki macicy. Jest to metoda o wiele bardziej czuła w stosunku do standardowej diagnostyki cytologicznej ale wymagająca bardziej złożonych algorytmów postępowania.

Mamy nadzieję, iż diagnostyka molekularna HPV HR spotka się z akceptacją kobiet – naszych pacjentek, które będą masowo uczestniczyć w badaniach przesiewowych, co doprowadzi do szybszego spadku zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy. Oczekujemy także, iż wprowadzenie powszechnych badań przesiewowych HPV HR doprowadzi do wzrostu zapotrzebowania na tzw. diagnostykę pogłębioną i monitorowanie kobiet z dodatnimi wynikami badań przesiewowych. Szeroko pojęta diagnostyka kolposkopowa jest złotym standardem weryfikacji nieprawidłowych wyników badań przesiewowych. Prawidłowo wyszkoleni kolposkopiści przyjmą na siebie ciężar leczenia wykrywanych zmian śródnabłonkowych, które w większości przypadków może być prowadzone w warunkach ambulatoryjnych. Wychodząc naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju diagnostykę, leczenie i konieczność nadzoru po leczeniu Sekcja Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników przygotowała dla Państwa Akademię Kolposkopii PTGiP 2024. Jest to, mamy nadzieję, ciekawe, bezpłatne uzupełnienie oferty dostępnych w Polsce kursów kolposkopowych, które spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem. Szczegółowe informacje poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału i liczmy na wysoką frekwencję!

prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski prof. NIO-PIB

Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii

Zaproszeni Eksperci

Dr n. med.

Anna Abacjew-Chmyłko

Dr

Konrad Florczak

Dr

Monika Kalinowska

Prof. dr hab. n. med.

Witold Kędzia

Dr

Anna Łucyszyn

Dr

Monika
Nekanda-Trepka

Dr n. med.

Adrianna Pawłowska

Dr

Joanna Wojciula

Dr hab. n. med. prof. ucz.

Hubert Wolski

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz Wydra

Dr n. med.

Aleksandra Zielińska

Główne zagadnienia merytoryczne
Akademii Kolposkopii PTGiP

Badania przesiewowe (skrining) raka szyjki macicy:
– zalecenia światowe, europejskie i polskie
– organizacja i przebieg skriningu raka szyjki macicy w Polsce
– rodzaje badań przesiewowych i diagnostycznych

Naturalny przebieg infekcji HPV w aspekcie patologii szyjki macicy
i dolnego odcinka żeńskiego narządu płciowego

Zasady badania kolposkopowego

Organizacja pracowni kolposkopowej
– kolposkopia oparta na ryzyku
– wskaźniki jakości pracy kolposkopisty i pracowni kolposkopowej

Polska nomenklatura kolposkopowa na podstawie mianownictwa IFCPC 2011 – omówienie na przykładach klinicznych:
– kolposkopia adekwatna/nieadekwatna
– lokalizacja, widoczność nowego połączenia międzynabłonkowego i typy strefy transformacji
– prawidłowe obrazy kolposkopowe – prawidłowa szyjka macicy
– nieprawidłowe obrazy kolposkopowe – zasady ogólne, mniejsze zmiany kolposkopowe, większe zmiany kolposkopowe, obrazy niespecyficzne (nieswoiste)
– obrazy podejrzane o inwazję
– pozostałe i inne obrazy kolposkopowe
– nomenklatura IFCPC 2011 a ASCCP

Patologia sromu i wulwoskopia

Patologia pochwy i waginoskopia

Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego szyjki macicy

Podstawy zabiegów pod kontrolą kolposkopu – wskazania, rodzaje, technika
– biopsja
– weryfikacja kanału szyjki macicy

Interpretacja wyników badań molekularnych, cytologicznych (system Bethesda), histopatologicznych, współpraca z patomorfologiem, cytologiem, diagnostą laboratoryjnym

Postępowanie w przypadku różnych kombinacji wyników badań przesiewowych, obrazów kolposkopowych i wyników histopatologicznych

Leczenie zabiegowe zmian szyjki macicy – kwalifikacja, specyfika i technika zabiegów, powikłania
– techniki resekcyjne
– techniki ablacyjne

Nadzór po leczeniu i zasady postępowania przy nawrotach

Profilaktyka pierwotna chorób związanych z HPV – szczepienia

Kwalifikacja i podstawy leczenia zmian inwazyjnych szyjki macicy

Zasady obserwacji pacjentek z rozpoznanymi zmianami środnabłonkowymi

Kolposkopia i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w ciąży

Zasady wydawania certyfikatu

Zarejestruj się na stronie

Poczekaj na weryfikację zgłoszenia

W dniu spotkania, ok. godz. 15:00 na podany
podczas rejestracji adres e-mail otrzymasz link do połączenia na żywo

Dołącz do spotkania

Na koniec cyklu edukacyjnego ukończ test wiedzy z pozytywnym wynikiem. Informacja na temat daty, czasu i formy przeprowadzenia
testu zostanie podana przez organizatora po zakończonym cyklu Akademii Kolposkopii

Aby przystąpić do testu po zakończeniu cyklu, niezbędne jest uczestnictwo w co najmniej 5 odcinkach na żywo, przy czym obecność na każdym z nich musi wynosić minimum 70% czasu trwania spotkania

Uzyskaj certyfikat – aktywni członkowie PTGiP otrzymają certyfikat BEZPŁATNIE*
Certyfikaty zostaną przesłane pocztą elektroniczną w ciągu 30 dni roboczych od dnia zdania testu

* Aktywny członek PTGiP to osoba posiadająca uregulowane składki członkowskie za okres obecny oraz wszystkie poprzednie okresy, liczone od momentu rejestracji do PTGiP.

Dla osób nieposiadających członkostwa lub których członkostwo nie jest aktywne wydanie certyfikatu będzie płatne.

Harmonogram cyklu*

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. NIO-PIB

Zaproszeni eksperci:

dr Anna Łucyszyn

prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia

23 maja 2024, godz. 19:00-21:00

Prowadzący:

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. NIO-PIB

Zaproszeni eksperci:

dr Joanna Wojciula

dr Anna Łucyszyn

dr Konrad Florczak

25 czerwca 2024, godz. 19:00-21:00

Prowadzący:

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. NIO-PIB

Zaproszeni eksperci:

dr hab. n. med. prof. ucz. Hubert Wolski

dr Joanna Wojciula

dr n. med. Anna Abacjew-Chmyłko

10 września 2024, godz. 19:00-21:00

W trakcie ustaleń

24 września 2024, godz. 19:00-21:00

W trakcie ustaleń

8 października 2024, godz. 19:00-21:00

W trakcie ustaleń

29 października 2024, godz. 19:00-21:00

W trakcie ustaleń

5 listopada 2024, godz. 19:00-21:00

W trakcie ustaleń

26 listopada 2024, godz. 19:00-21:00

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dat w każdym momencie.

Opłaty

Rejestracja standardowa

Bezpłatnie*

Udział w całorocznym cyklu

*Udział w części merytorycznej cyklu jest bezpłatny dla wszystkich osób posiadających numer Prawa Wykonywania Zawodu.

Certyfikat będzie bezpłatny wyłącznie dla aktywnych członków PTGiP. Pozostałe osoby uczestniczące w cyklu będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za certyfikat w wysokości 1190 zł.

Rejestracja jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu wydarzeń organizowanych przez MedicaExpert Conference.

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń i konieczność ich weryfikacji, rejestracja w dniu wydarzenia po godzinie 12:00 nie gwarantuje uczestnictwa w webinarze.